Mgr. Bc. Radek Machát

Bakalářská práce

Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus

Structure and function of Staphylococcus aureus genome
Anotace:
Shrnutí poznatků o struktuře a informačním obsahu genomu patogenního bakteriálního druhu Staphylococcus aureus, s důrazem na charakterizaci genů a genetických elementů, které zodpovídají za virulenci kmenů a jejich rezistenci k antibiotikům (tj. zejména plazmidy, bakteriofágy, ostrovy patogenity a chromozomové kazety). Pozornost je zde také věnována mechanismu horizontálního přenosu genů a genetických …více
Abstract:
Summary of findings about the structure and the information content of the genome of a pathogenic bacterial species Staphylococcus aureus, with emphasis on characterization of genes and genetic elements responsible for virulence of strains and their resistance to antibiotics (i.e., particularly plasmids, bacteriophages, pathogenicity islands, chromosomal cassette). Attention is also paid to the mechanism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta