Bc. Zuzana Wimmerová

Bakalářská práce

Psychosociální rizika rodin na dětské onkologii: kognitivní rozhovory nad dotazníkem PAT (Psychosocial Assesment Tool)

Psychosocial Risks in Families of Pediatric Oncology Patients: Cognitive Interviews over PAT Questionnaire (Psychosocial Assesment Tool)
Anotace:
Tato studie popisuje proces kognitivních rozhovorů nad dotazníkem PAT, který slouží jako screening pro zjištění psychosociálních rizikových faktorů u rodin s onkologicky léčeným dítětem. Rozhovory byly zaměřeny především na ověření srozumitelnosti položek, identifikování možných problémů a porozumění uvažování respondenta nad položkami. Cílem bylo zvýšit budoucí návratnost a snížit riziko nevyplněných …více
Abstract:
This study describes the process of cognitive interviews over the PAT questionnaire, which serves as a screening device for detecting psychosocial risk factors in families with an oncologically treated child. The aim of the interviews was to ensure that individual questionnaire items are comprehensible, identify possible problems, and understand the process of respondents’ understanding and pondering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Kristína Chabadová
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma