Bc. Kristýna Závišková

Bachelor's thesis

Life with Jim Crow Laws

Life with Jim Crow laws
Abstract:
Cílem této práce je představit čtenáři éru Jim Crow zákonů. Pozornost je zde kladena na celistvost období, které je zde popsáno; od okolností, které vedly k zavedení Jim Crow zákonů, přes pomyslný vrchol tohoto období a jeho popisu, až k postupnému potlačování a konečnému zrušení zákonů ve Spojených státech. Čtenář zde může najít autentické příběhy lidí, kteří žili v těchto časech, a může porovnat …more
Abstract:
The aim of this work is to present the era of Jim Crow laws to the reader. The focus of the thesis is based on the compactness of the period that is described; from the circumstances that lead to the establishment of Jim Crow laws, during the imaginary peak of its period and the description of the laws, to the gradual suppression and removal of laws from the legislative system of the United States …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: M.A. Michael George
  • Reader: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature