Bc. Kristýna Závišková

Bakalářská práce

Life with Jim Crow Laws

Life with Jim Crow laws
Anotace:
Cílem této práce je představit čtenáři éru Jim Crow zákonů. Pozornost je zde kladena na celistvost období, které je zde popsáno; od okolností, které vedly k zavedení Jim Crow zákonů, přes pomyslný vrchol tohoto období a jeho popisu, až k postupnému potlačování a konečnému zrušení zákonů ve Spojených státech. Čtenář zde může najít autentické příběhy lidí, kteří žili v těchto časech, a může porovnat …více
Abstract:
The aim of this work is to present the era of Jim Crow laws to the reader. The focus of the thesis is based on the compactness of the period that is described; from the circumstances that lead to the establishment of Jim Crow laws, during the imaginary peak of its period and the description of the laws, to the gradual suppression and removal of laws from the legislative system of the United States …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy