Theses 

Nízkoprahový klub Pavlač – Bc. Radka Beranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Radka Beranová

Diplomová práce

Nízkoprahový klub Pavlač

Open club Pavlac (Radio document)

Anotace: Nízkoprahový klub Pavlač (Rozhlasový dokument) Diplomová práce Nízkoprahový klub Pavlač se věnuje praktické reflexi vzniku rozhlasového dokumentárního díla. Dokument jsem natáčela po dobu tří měsíců (září – listopad) roku 2006 v Brně. Dílo přibližuje posluchačům projekt Občanského sdružení Ratolest Brno, zaměřený na zlepšení kvality života dětí a mládeže, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Textová část je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá romským etnikem – jeho vývojem, rozdělením, romskou rodinou atd. V druhé části popisuji nízkoprahový klub Pavlač a občanské sdružení Ratolest Brno. Ve třetí části se věnuji rozhlasovému dokumentu, jeho realizačních postupům, principům a formám. Čtvrtá část popisuje etapy vzniku rozhlasového dokumentu. Etapa preprodukce zahrnuje výběr tématu, námět, popis místa apod. Produkcí se rozumí samotné natáčení dokumentu. Fáze postprodukce zahrnuje literární scénář, střihovou skladbu zvuku a výrazové prostředky dokumentu. Součástí diplomové práce je přiložený rozhlasový dokument na CD. Diplomová práce Nízkoprahový klub Pavlač obsahuje 165 688 znaků včetně mezer. Diplomová práce obsahuje 22 770 slov. Délka dokumentu je 22 minut a 26 sekund.

Abstract: Low–liminal club Pavlač (Radio document) The diploma thesis Low–liminal club Pavlač is the practical reflection of genesis of one radio document Low–liminal club Pavlač. I was recording it in Brno during three months – from September to November 2006. This document clarifies the project of the Ratolest Brno, which helps is aimed to improve the quality of the life of children and youths, who are in the tiresome situation. Written part of the thesis is divided into four main chapters. The first part is dealing with the gypsy ethnic group – its history, division, gypsy family, etc. In the second one I am describing the low–liminal club Pavlač and Ratolest Brno. In the third part I am dealing with the radio document – the steps of realization, (main) principles and forms. The fourth part describes phases of the formation of the document. Phase of preproduction involves the theme selection, keynote, place description etc. Under the phase of production you can imagine the real documentary recording. Phase of postproduction involves the literacy scenario, edited sound composition and used expressional measures of the radio document. One part of my diploma thesis is a documentary film enclosed on CD. The diploma thesis Low–liminal club Pavlač covers 165 688 graphemes inclusives of breaches. It covers 22 770 words. The time of the radio document is 22 minutes and 26 seconds.

Klíčová slova: Britská škola, Natáčení, Nízkoprahový klub Pavlač, Romské etnikum, Rozhlasový dokument, Rozhovor, Ruchy, Střih, Vyloučené lokality, British Schoul, Edit, Gypsy ethnic group, Interview, Low–liminal club Pavlač, Radio dokument, Ratolest Brno, Recording, Segregated localities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hanák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz