Bc. Petr Šatalík

Diplomová práce

Český fašismus a fašistické strany na Královéhradecku, 1918-1946

Anotace:
Předložená práce pojednává o českém fašismu především v období první Československé republiky se zaměřením na vývoj na Královéhradecku. Následuje i stručný nástin vývoje českého fašismu za druhé Československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Práce je ukončena rokem 1946, kdy probíhaly Mimořádné lidové soudy s válečnými zločinci, mezi něž se řadili i čeští fašisté, například hlavní představitel …více
Abstract:
Presented thesis speaks about the Czech fascism, especially in the period of the first Czechoslovak Republic, with focusing on development in the Hradec Králové region. Next follows brief outline of the development of Czech fascism in the period of the second Czechoslovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia. The thesis ends in year 1946, when the Extraordinary People's Courts went …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šatalík, Petr. Český fašismus a fašistické strany na Královéhradecku, 1918-1946. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Soudobé dějiny