Lucie DLOUHÁ

Bakalářská práce

Agenda-Setting v hlavní zpravodajské relaci České televize a ve vybraných soukromých televizních stanicích

Agenda-setting in the main reporting programme of Czech television vs. commercial televisons
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu hlavních zpravodajských relací, a to konkrétně na komparaci zpravodajské relace veřejnoprávní České televize a soukromých televizních stanic TV Nova a FTV Prima. Teoretická část charakterizuje pojmy s tématem související, tedy zpravodajství, zpráva, agenda setting a představuje vybrané televizní stanice. V praktické části, na základě kvantitativní obsahové analýzy …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze main news show by comparing public service TV "Česká televize" to commercial TVs "FTV Prima", "TV Nova". Firstly, the main terms are described like news, news report and agenda setting. Secondly, in the practical part of this bachelor thesis, author provides information about content analyses and comparison for individual TVs based on one week observation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Schuster, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLOUHÁ, Lucie. Agenda-Setting v hlavní zpravodajské relaci České televize a ve vybraných soukromých televizních stanicích. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta