Bc. Mariana Kokorudz

Master's thesis

Fyzická a psychická zátěž sester pracujících v intenzivní péči

Physical and mental stress of nurses working in intensive care
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fyzickou a psychickou pracovní zátěží sester pracujících v intenzivní péči. Teoretická část popisuje všeobecnou charakteristiku ošetřovatelské profese a sestry samotné. Následně přibližuje problematiku fyzické a psychické pracovní zátěže, včetně syndromu vyhoření a možnosti prevence. Praktická část analyzuje a hodnotí výsledky anonymního dotazníkového šetření ve FN Brno. Cílem …more
Abstract:
The thesis deals with the physical and mental workload of nurses working in intensive care. The theoretical part describes the general characteristics of the nursing profession and nurses themselves. Subsequently, it discusses the issues of physical and mental workload, including burnout and prevention. The practical part analyzes and evaluates the results of the anonymous questionnaire survey in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Intensive Care / Intensive Care

Theses on a related topic