Zuzana Novopacká

Diplomová práce

Analýza stavu reformy veřejné správy v ČR se zaměřením na jednokolejnost veřejné správy

Analysis of public administration reform in the Czech Republic focusing on the Central European model of public administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou v České republice uplatňovaného sloučeného modelu výkonu veřejné správy a analýzou stavu reformy veřejné správy, která v zemi probíhá od roku 1989. Územní samosprávné celky vykonávají vedle samostatné působnosti také úkoly státní správy, které na ně stát přenesl. V současnosti je ovšem velmi diskutovaným problémem fakt, že za tento výkon nejsou obce a kraje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of Central European system of public administration applied in the Czech Republic and analyzes the state of public administration reform that has been carrying out here since 1989. Apart from the autonomous powers, territorial self-governing units also exercise delegated powers from the state. The current problem is that municipalities and regions are not adequately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Tomáš Lechner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78427