Bc. Petr Janský

Diplomová práce

Význam marketingu pro realitní agentury - marketingová strategie společnosti KOVA Reality s.r.o.

The importance of marketing for real estate agencies - marketing strategy of KOVA Reality ltd.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje marketingu služeb v oblasti realitního zprostředkování se zaměřením na vztahový marketing. Cíle práce jsou následující: definovat specifika realitního trhu z pohledu marketingu, vyhodnotit efektivitu marketingové strategie, používaných marketingových nástrojů a vztahového marketingu vybrané realitní agentury. Součástí diplomové práce je vyhodnocení výsledků zákaznického dotazníkového …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to Real Estate services marketing with focus on relationship marketing. The objectives of this paper are to define Real Estate market specifics from a marketing perspective and assess the effectiveness of marketing strategy, relationship marketing and marketing tools usage of a selected Real Estate. Part of the thesis are the results of a client questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance