Mgr. Martin Petřek

Diplomová práce

Obscenita a násilí jako etický problém

Obscenity and Violence as an Ethical Problem
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou pojmů násilí a obscenita, zmapováním a analýzou problematiky násilí a obscenity v žurnalistické etice a nabízí několik podnětů pro výuku aplikované etiky na střední škole. Práce představuje komponenty a typologii násilí, podrobněji zkoumá násilí fyzické, psychické (emocionální, mentální), institucionální, strukturní, kulturní a symbolické. Upřednostněn …více
Abstract:
This diploma thesis with the title Obscenity and Violence as an Ethical Problem deals with the analysis of the conceptions of violence and obscenity, with the analysis of problems of violence and obscenity in journalism ethics and offers some suggestions for teaching applied ethics at secondary schools. The elements and a typology of violence are presented, especially physical, psychical (emotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy