Bc. Štěpánka Plátková

Diplomová práce

Lokalisierung und Übersetzung der touristischen Internetportale Austria.info, Czechtourism.com, Germany.travel und Myswitzerland.com

Localisation and Translation of Tourist Websites Austria.info, Czechtourism.com, Germany.travel and Myswitzerland.com
Abstract:
It is the aim of this diploma thesis to analyse the main tourist websites of the German speaking countries (Germany, Austria, Switzerland) and the official Czech tourist website, especially to compare the original versions with their Czech versions, in case of the Czech Republic its German version with others. Considering the term „localisation“, explained in the first part of the thesis, the author …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza hlavních internetových turistických portálů německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a turistického portálu České republiky, konkrétně jde o porovnání jejich původních verzí s verzemi pro český trh, v případě České republiky jde o německou mutaci v porovnání s ostatními verzemi. S ohledem na pojem „lokalizace“, který je vysvětlen v první části práce …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta