Theses 

Strategie Evropa 2020 v kontextu moderních teorií ekonomického růstu – Veronika Katocsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Katocsová

Diplomová práce

Strategie Evropa 2020 v kontextu moderních teorií ekonomického růstu

Europe 2020 Strategy in the Context of Modern Growth Theories

Anotace: Diplomová práce se zabývá strategií Evropa 2020 a jejími cíli v kontextu teorií ekonomického růstu. Pokouší se dát do souvislosti implikace modelů (zejména) endogenního růstu s opatřeními navrženými autoři Strategie. Cíle jsou nejdřív zasazeny do kontextu současné ekonomické situace členských zemí, je srovnáno postavení EU a jejich partnerů a identifikovány problematické oblasti evropské konkurenceschopnosti v dané oblasti. Z růstových modelů, představených v úvodní kapitole, jsou dovozeny některé přístupy k doporučením ohledně realizace prorůstových politik. Na základě závěrů těchto teorií jsou pak diskutovány opatření přijaté strategií Evropa 2020 a jejich potenciální implikace pro růst na úrovni Evropské unie.

Abstract: The diploma thesis deals with Europe 2020 strategy and its targets in the context of growth theories. The thesis aims at relating the measures suggested by the strategy to the implications of the growth theories. First, the targets are compared with the current situation in EU member states and problem areas of European competitiveness are identified. Growth models described in the first chapter yield some normative recommendations with respect to growth policies. Based on these conclusions, the thesis discusses the policies designed in the Europe 2020 strategy and their implications for economic growth in the EU.

Klíčová slova: Evropská unie, endogenní růst, teorie ekonomického růstu, Evropa 2020

Keywords: European Union, endogenous growth, growth theories, Europe 2020

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Josef Bič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28961

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz