Veronika Anděrová

Master's thesis

Management logistických procesů zpracování komunálního odpadu

Management of logistics processes municipal waste processing
Abstract:
Cílem diplomové práce je popsat logistické procesy při zpracování komunálního odpadu ve firmě Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou. Popsat firmu a analyzovat její rozhodovací problémy. Následně analyzovat současnou situaci a navrhnout změny k uplatnění optimalizačních metod prostřednictvím speciálního počítačového programu. Závěrem práce je konkrétní návrh optimalizace tras ke zlepšení …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the logistic processes in the processing of municipal waste in the company Local Enterprise in Hluboká nad Vltavou. Describe the business and analyze its decision-making issues. Then analyze the current situation and propose changes to apply optimization methods through a special computer program. The conclusion of the thesis is a concrete proposal of route …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: Anna Černá
  • Reader: Lucie Váchová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69031