Bc. Zdeňka Hodková

Bachelor's thesis

Studium vlastností kolmo kladených netkaných textilií upravených vodním sklem

Study of perpendicularly laid nonwoven textiles properties treated by water glass
Anotácia:
Obsah této bakalářská práce se zabývá studiem a testováním kolmo kladených netkaných textilií, nanášením vrstev různých typů vodních skel a následné zkoušení jejich vlastností. Teoretická část práce se zabývá netkanými textiliemi se zaměřením na technologii kolmo kladených netkaných textilií. Další část je zaměřena na různé typy vodních skel. Dále je práce věnovaná různým typům strojů a přístrojů použitých …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with collecting of information and testing of perpendicular-laid nonwoven fabrics and testing of these fabrics with an application of different kinds of sodium silicate. The theoretical part of the thesis deals with information regarding nonwoven fabrics with focus on technology of perpendicular-laid nonwoven fabrics. The next part focuses on different kinds of sodium silicate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hodková, Zdeňka. Studium vlastností kolmo kladených netkaných textilií upravených vodním sklem. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN