Mgr. Anežka Loudová

Bachelor's thesis

Obraz ženy v literatuře Finska a Estonska v druhé polovině 19. st. a první polovině 20. st.

The Image of a Woman in the Literature of Finland and Estonia in the 2nd Half of the 19th and 1st Half of the 20th Century"
Anotácia:
Tato bakalářská práce vykresluje obraz ženy v literatuře Finska a Estonska 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století, sleduje jeho vývoj a srovnává ho s kulturně-historickým děním své doby. Popisuje změny, které se udály v právním i reálném postavení ženy. Zaměřuje se na její životní role, např. mateřství či manželství.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the image of a woman in literature of Finland and Estonia in the 2nd half of 19th and 1st half of 20th century. It follows its development and compares it to cultural and historical events at the time. It describes changes that occurred in woman’s legal and real position as well. It also focuses on their roles in life, e.g. motherhood or role as a married woman.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedúci: Ph.D. Halina Beresnevičiúte Nosalova, M.A.
  • Oponent: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Baltic Languages and Literatures