Bc. Milan JANOUŠEK

Diplomová práce

Projekt marketingové komunikace pro podporu zvýšení exportu ve společnosti Papcel a.s.

Project of the marketing communication to promote of export of the Papcel company
Anotace:
Firma Papcel je strojírenským výrobcem se specializací na výrobu strojů a zařízení pro papírenský průmysl. Tržní prostředí se neustále mění a rozvíjí, k čemuž je potřeba přizpůsobit volbu vhodného marketingového plánu. Cílem mojí DP je zpracovat ideový projekt marketingové komunikace, který bude sloužit jako podklad při tvorbě konkrétního plánu pro další období. Součástí projektu bude stanovení výše …více
Abstract:
The firm Papcel is a engineering producer with specialization on paper industry. The market place is always changed and developed. So, marketing plan is necessary adjust to these implications. A target of my diploma work is a creation of idea project of marketing communication for the firm, which it will used as a material for creation a particular marketing plan. In the project I could illustrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Zveřejnit od: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1848

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2005
  • Vedoucí: Ing. Martina Pavlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUŠEK, Milan. Projekt marketingové komunikace pro podporu zvýšení exportu ve společnosti Papcel a.s.. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

Všechny práce