Valéria Sztojka

Diplomová práce

Jazyková kultura reklamy lázeňských a wellness služeb v České republice včetně glosáře terminologie.

Language quality of spa and wellness publicity in Czech Republic including glossary of relevant terminology.
Anotace:
Vybranou oblastí pro výzkum v dané diplomové práci je oblast wellness a lázeňských služeb. Výzkum se zaměřuje na zjištění, analýzu a výsledné hodnocení jazykové úrovně reklamních sdělení v turistickém průmyslu, konkrétně v propagaci lázeňských a wellness služeb. Cílem diplomové práce je sestavit podrobný přehled o jazykové úrovni reklamních sdělení, poskytnout kritické hodnocení pomocí podrobného rozboru …více
Abstract:
Selected areas for research in this thesis are the area of wellness and spa services. The research focuses on identifying, analysing, and final evaluation of the language level of advertisements in the tourism industry, particularly in the promotion of spa and wellness services. The thesis aims to draw up a detailed overview about the language level of the advertisements, provides critical evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mičková
  • Oponent: Mgr. Dana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství