Mgr. Aneta Podracká Bendová, DiS.

Bakalářská práce

Absolventský koncert ze dne 13. května 2019 a absolventská role ze dne 23. března 2019

Graduate recital from13th of May 2019 and graduate role from 23rd od March 2019
Anotace:
Autoevaluace hodnotí přípravu a proces vytvoření absolventské role a výkon a výběr repertoáru pro absolventský koncert.
Abstract:
These documents evaluate the preparation and the process of creating of the graduate role and the performance and the selection of a repertoire for the graduate concert.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr.art. Helena Kaupová, Mgr. Lubomíra Sonková
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Šmukařová Spurná, Tatiana Teslya

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/v1s4j/