Nikola BUŠAUEROVÁ

Bakalářská práce

Herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu se zaměřením na děti mladšího školního věku (Videoprogram)

Individual sport activities in water polo with a focus on primary school children (Video)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu pro děti mladšího školního věku. Součástí teoretické části práce jsou základní informace a stručné charakteristiky vodního póla jako takového a charakteristika dítěte mladšího školního věku. Hlavní praktická část je zaměřena na tvorbu videomateriálu, ve kterém jsou znázorněny a popsány základní herní činnosti vhodné pro děti …více
Abstract:
The BA thesis is focused on individual game activities in water polo, designed for children of minor school age. The theoretical part of the BA thesis consists from basic informations and characteristics about water polo itself and from a profile of the schoolchild of minor age. The main part of the thesis is its practical implementation. The output of this implementation is an instructional video …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŠAUEROVÁ, Nikola. Herní činnosti jednotlivce ve vodním pólu se zaměřením na děti mladšího školního věku (Videoprogram) . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/