Ing. Vladimír Svrček

Diplomová práce

Pohľadávky podniku a stanovenie hodnoty pohľadávok

Company receivables and its quantification
Abstract:
This dissertation deals with the claims of the company and setting the general value of claims by various methods with a focus factor analysis and its enforcement agent.Dissertation deals with the claims of the company and setting the general value of claims by various methods with a focus factor analysis and its enforcement agent.
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá Pohľadávkami podniku a stanovením všeobecnej hodnoty pohľadávok rôznymi metódami s ťažiskom analýzy koeficienta vymožiteľnosti a jeho faktorov. Veľmi často sa vyskytujú v majetku, ktorému je potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu a môžu tvoriť podstatnú časť majetku. Stanovenie objektívnej všeobecnej hodnoty pohľadávok najmä pomocou koeficienta vymožiteľnosti je …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance