Bc. Romana Pavlíčková

Bakalářská práce

Oldřich Nový a brněnská meziválečná opereta

Oldřich Nový and interwar operetta in Brno
Anotace:
Bakalářská práce, Oldřich Nový a brněnská meziválečná opereta, se snaží přiblížit práci Oldřicha Nového jakožto režiséra brněnské operety v souvislostech. Zachycuje proto, práci Oldřicha Nového před příchodem do Národního divadla v Brně, jeho umělecké začátky, situaci Národního divadla v Brně, pohled brněnské kritiky na operetu a spolupráci Oldřicha Nového s brněnským Radiojournalem. Práce je zaměřena …více
Abstract:
The Bachelor thesis Oldřich Nový and interwar operetta in Brno describes the work of Oldřich Nový as the director of operetta in Brno in the context given below. It describes the work of Oldřich Nový preceding the time he came to The National Theatre in Brno, his artistic beginnings, situation of The National Theatre in Brno, the point of view of critics to operetta in Brno and the cooperation of Oldřich …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta