Bc. Aneta Vráblíková

Diplomová práce

Analýza nákladů na státní správu obce s rozšířenou působností

Cost Analysis of the State Administration of a municipality with extended competence
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku financování přenesené působnosti. Jejím cílem je provést analýzu financování výkonu přenesené působnosti ve vybraných obcích s rozšířenou působností, na jejím základě vyhodnotit, zda je výkon přenesené působnosti financován dostatečně a navrhnout řešení případných zjištěných nedostatků. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První čtyři kapitoly představují …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of funding of delegated competence. Its aim is to carry out analysis of the performance of delegated competence in selected municipalities, to evaluate based on the findings of the analysis the performance of delegated competence and to propose solution of eventually identified deficiencies. The thesis is divided into six chapters. First four chapters comprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Velinský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta