Bc. Adam PIZÚR

Diplomová práce

Vzdělávací aplikace pro mobilní zařízení zaměřená na výuku geografie

Educational applications for mobile devices focused on geography
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je tvorba a testování jednoduché výukové aplikace. Hlavní část práce se skládá z teoretického úvodu, průzkumu provedeného za účelem zjištění požadavků na aplikaci, rešerže již existujících řešení a samotné tvorby aplikace s následným testováním. Praktická část se zaměřuje na postup práce v softwaru Android Studio obecně a následně konkrétně na ukázkovou aplikaci. Práce …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the creation and testing of a simple educational application. The main part of the thesis consists of a theoretical introduction, a survey carried out in order to find application requirements, a search of existing solutions and the creation of an application itself and her testing. The practical part focuses on work with the Android Studio software in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Libor Klubal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIZÚR, Adam. Vzdělávací aplikace pro mobilní zařízení zaměřená na výuku geografie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta