Petr Krejčí

Diplomová práce

Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky do distribuční soustavy

Cogeneration Unit to Distribution Network Electricity Supply
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou připojení nových kogeneračních jednotek do distribuční sítě. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část s výpočtem. V teoretické části je shrnuta problematika kogeneračních jednotek a zkratových jevů. V praktické části je proveden výpočet zkratových jevů při přidání dvou nových synchronních generátorů a návrh silových kabelů s ohledem na tepelné účinky …více
Abstract:
This thesis deals with the connection of new cogeneration units to an electric power distribution system. It consists of a theoretical and practical part of the calculation. The theoretical part is summarizes issues with cogeneration units and short circuit phenomena. The practical part contains a calculation of short circuit phenomena when two new synchronous generators are added, and a power cables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Stanislav Rusek
  • Oponent: Martin Golasowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava