Bc. Hana Smištíková

Diplomová práce

Carrie, The Shining and The Dead Zone: Stephen King's Novels and their Adaptations

Carrie, The Shining and The Dead Zone: Stephen King's Novels and their Adaptations
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na tři knihy Stephena Kinga, jmenovitě: Carrie, Osvícení (The Shining) a Mrtvá Zóna (The Dead Zone) a jejich filmové a seriálové adaptace. Práce zkoumá rozdíly, které existují mezi psanou a vizuální mediální formou. Důraz je kladen na výzvy, kterým tvůrci filmových a televizních zpracování čelí při adaptaci písemného díla do vizuální - filmové, seriálové podoby.
Abstract:
This master’s diploma thesis focuses on three novels written by Stephen King: Carrie, The Shining and The Dead Zone and their film and TV adaptations. The thesis examines the existing differences between written and visual media. It stresses the challenges the film and TV makers face while attempting to adapt a written work.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura