Mgr. Kateřina Skybová

Diplomová práce

Tvorba výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální

The Creation of teaching materials for the educational field of the Framework Education Programme for special elementary schools called Man and nature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem tvorby výukových materiálů pro oblast Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Práce je tvořena čtyřmi kapitolami. V teoretické části je charakterizován systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativní rámec vzdělávání a podrobněji popsán Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the creation of teaching materials for the educational field of the Framework Education Programme for special elementary schools called Man and nature. The thesis is divided into four chapters. The system of education of pupils with special educational needs and legislative educational framework is characterized in the theoretical part. The Framework Educational Programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta