Bc. Kateřina Břachová

Bakalářská práce

Návrh strategie prodeje šitých textilních výrobků pro šicí dílnu Český západ

The proposal a strategy for sale of sewn textile products for the sewing workshop Český západ
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh strategie prodeje šitých textilních výrobků pro šicí dílnu Český západ, o.p.s. V práci jsou řešeny problémy, s kterými se textilní dílna Český západ potýká. Nejprve se zabývá problematikou organizační struktury, která není optimálně nastavena. Dále je věnována pozornost i identifikaci problému v kalkulaci cen výrobků, kterou dílna provádí a která se zdá být neúplná …více
Abstract:
The aim of this work is to design a strategy for sale of sewn textile products for the sewing workshop Český západ o.p.s The work dealt with problems with the textile workshop Český západ is facing to. First, it deals with an organizational structure that is not optimally set. Attention is paid to identify the problem in the calculation of prices of products, which conducted a workshop that seems to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Břachová, Kateřina. Návrh strategie prodeje šitých textilních výrobků pro šicí dílnu Český západ. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN