Bc. Šárka Frýbová

Bakalářská práce

Prostorová aktivita vlka (Canis lupus) a jeho kořisti

Spatial activity of the eurasian wolf (Canis lupus) and its prey
Anotace:
Vlk obecný (Canis lupus) je vrcholový predátor, který se postupně navrací do oblastí výrazně ovlivněných člověkem, kde se i více než 200 let nevyskytoval. Otázkou tedy je, jak se dokáže novým podmínkám přizpůsobit a jaký dopad bude mít jeho přítomnost na celý ekosystém v dnešní kulturní krajině. Rešeršní část bakalářské práce se věnuje časoprostorové aktivitě vlka a jeho potravním návykům, stejně jako …více
Abstract:
Wolf (Canis lupus) is an apex predator, which is recolonizing landscape changed by human, where it was absent for more than 200 years. The question is, how the wolf can adapt to new conditions and how it could influence the whole ecosystem in human-dominated landscape. The summary part of my thesis deals with spatial activity of wolf and its diet composition, as well as spatial activity of prey and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Ekologická a evoluční biologie