Barbora Talknerová

Diplomová práce

Rebranding značky Royal Crown Cola

Rebranding of the brand Royal Crown Cola
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat rebranding značky Royal Crown Cola a na základě atributů úspěšné značky, které jsou definovány v teoretické části, zhodnotit, jestli byl rebranding značky úspěšný a jakým způsobem je vnímána značka spotřebiteli. K dosažení cíle byly využity metody analýzy sekundárních dat poskytnutých společností Kofola Československo spolu s kvantitativním výzkumem spotřebitelů …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse the rebranding of the Royal Crown Cola brand and, on the basis of the attributes of a successful brand, which are defined in the theoretical part, evaluate, whether the brand rebranding was successful and how the brand is perceived by consumers. To achieve the goal, the methods of analysis of secondary data provided by Kofola Czechoslovakia company and quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Jan Štička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80432