Alžběta Syrová

Bakalářská práce

Class Difference Depicted in the Work of E.M. Forster

Class difference depicted in the work of E. M. Forster
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením třídního rozdílu v tzv. italských románech E. M. Forstera. Práce popisuje rozdíly mezi vyšší a nižší společenskou třídou na počátku 20. století a jak tento rozdíl komplikoval navazování mezilidských vztahů. Kromě toho se práce věnuje kulturnímu rozdílu, který pramení z odlišností mezi tradiční britskou a progresivní italskou společností.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the portrayal of class difference in the so-called Italian novels by E. M. Forster. The thesis describes the differences between an upper and middle-class at the beginning of 20th century and how the difference complicated relationships. Moreover, the thesis deals with cultural distinctions stemming from the difference between traditional British society and Italian …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Syrová, Alžběta. Class Difference Depicted in the Work of E.M. Forster. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická