Bc. Jakub Konečný

Bakalářská práce

Návrh investičního doporučení pro vytvoření portfolia oborového fondu leteckých společností

Investment Proposal in Creating an Airline Industry Portfolio Fund
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Návrh investičního doporučení pro vytvoření portfolia oborového fondu leteckých společností“ je sestavit optimální strukturu portfolia, složeného z akcií vybraných leteckých společností a poté jej formulovat jako investiční doporučení oborovému fondu. Práce obsahuje teoretické vymezení subjektů a vybraných metod použitých v celém procesu tvorby portfolia. Praktická část …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Investment proposal in creating an airline industry portfolio fund“ is to create an optimal portfolio structure composed of an airline industry stocks and afterwards present it as an investment proposal for a professional equity fund. The Bachelor's Thesis consists of theoretical description of entities and selected methods used throughout the entire portfolio creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta