Jan BERÁNEK

Diplomová práce

Analýza úrazovosti pracujících obyvatel ČR v komparaci s úrazovostí osob ve výkonu trestu

The comparative analysis of an accident rate between working population in Czech republic and imprisoned persons
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou úrazovosti pracujících obyvatel České republiky v komparaci s analýzou úrazovosti zaměstnaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Respektive zhodnocením rozdílů v oblasti úrazovosti na úrovni specificky sestavených regionů. Úvodní části práce jsou věnovány seznámení s legislativou, organizací a rozdělením Vězeňské služby České republiky, pracovním úrazům, …více
Abstract:
This thesis analyzes the accident rate of working population in the Czech Republic in comparison with the accident rate of people employed in the prison. Or more precisely evaluation of differences in the accident rate at the level of specific regions assembled.Introductory chapters deal with familiarization with the legislation, organization and distribution of the Prison Service in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Blažek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERÁNEK, Jan. Analýza úrazovosti pracujících obyvatel ČR v komparaci s úrazovostí osob ve výkonu trestu. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická