Bc. Monika Tkadlecová

Diplomová práce

Nadaný student na střední škole

A gifted student in high school
Anotace:
Tato diplomová práce nazvaná „Nadaný student na střední škole“ se věnuje problematice týkající se legislativy, vzdělávání, výchovy, učitelova přístupu a intelektuálního rozvoje osobnosti nadaného studenta v České Republice. Práce je rozdělena do dvou dílčích celků – části teoretické a části praktické. Obecná, teoretická část sleduje problematiku nadání a talentu u studentů středních škol z několika …více
Abstract:
This thesis entitled "A gifted student in high school”, deals with the issues concerning legislation, training, education, teacher access and intellectual development of the personality of a gifted student in the Czech Republic. The work is divided into two sub- units - the theoretical and the practical. General theoretical part handles the issue of abilities and talent in high school students from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta