Bc. Margareta NOSKOVÁ

Diplomová práce

Informovanost seniorů jako prevence jejich viktimizace

Information for seniors to prevent their victimization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou seniorů jako potenciálních i reálných obětí trestných činů a jejich informovanosti při předcházení páchání trestné činnosti právě na starších občanech. Kompilační část práce se opírá o dřívější i současné poznatky odborníků z řad pedagogů, viktimologů a pracovníků pomáhajících organizací. Je zdůrazněna potřeba vzdělávání seniorů pomocí pedagogického působení …více
Abstract:
The thesis is concerned with the senior citizens as potential victims of crimes and the in awareness of crime preventiv programmes for elderly people. The compilation part of the thesis deals with the former and contemporary knowledge of experts in pedagogy, victimology and assistance organizations. The emphasis is put on prevention education programmes providing pedagogic assistance and other forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015
Zveřejnit od: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSKOVÁ, Margareta. Informovanost seniorů jako prevence jejich viktimizace. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta