Bc. Omar Fakher

Bakalářská práce

Ústavní a politický vývoj v Československu v období tzv. Druhé republiky

Constitutional and Political development in Czechoslovakia in the period of the so-called Second Republic
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji ústavně-politickému vývoji československého státu v období od 30. září 1938 do 15. března roku 1939 známém též jako Druhá republika. První část se zabývá stručným popisem vlivu národnostních menšin a jejich společným soužitím v jednom státě, obdobím po parlamentních volbách roku 1935 a událostmi, jež bezprostředně předcházely Mnichovské dohodě. V další části se věnuji samotnému …více
Abstract:
In the Bachelor thesis I am analyzing the constitutional and political development of the state of Czechoslovakia in the period from 30 September 1938 to 15 March 1939 also known as the Second Republic. The first part gives a brief description of the impact of national minorities and their co-existence in one state, period after the parliamentary elections of 1935 and also events that immediately preceded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní