Bc. Omar Fakher

Bachelor's thesis

Ústavní a politický vývoj v Československu v období tzv. Druhé republiky

Constitutional and Political development in Czechoslovakia in the period of the so-called Second Republic
Abstract:
V bakalářské práci se věnuji ústavně-politickému vývoji československého státu v období od 30. září 1938 do 15. března roku 1939 známém též jako Druhá republika. První část se zabývá stručným popisem vlivu národnostních menšin a jejich společným soužitím v jednom státě, obdobím po parlamentních volbách roku 1935 a událostmi, jež bezprostředně předcházely Mnichovské dohodě. V další části se věnuji samotnému …more
Abstract:
In the Bachelor thesis I am analyzing the constitutional and political development of the state of Czechoslovakia in the period from 30 September 1938 to 15 March 1939 also known as the Second Republic. The first part gives a brief description of the impact of national minorities and their co-existence in one state, period after the parliamentary elections of 1935 and also events that immediately preceded …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní