Bc. Martin BÍNA

Diplomová práce

Pěstování ječmene jarního v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - ochrana rostlin a emise skleníkových plynů

Barley growing in conventional and organic farming system - plant protection methods and greenhouse gases emissions
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo hodnotit environmentální aspekty pěstování vybraných krmivářských odrůd jarního ječmene v různých systémech hospodaření. Dalším účelem práce bylo kvantifikovat emisní zátěž vázající se na jednotku plochy a jednotku výnosu jarního ječmene v rámci konvenčního a ekologického systému hospodaření. Součástí studie bylo sestavit literární přehled o problematice pěstování konvenčního …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was an evaluation of the environmental aspects of growing of the chosen feeding varieties of a spring barley in various systems of farming. Further purpose of this diploma thesis was a quantification of an emission load bond with the unit of area, and the unit of yield of spring barley, in the scope of conventional and ecological system of farming. The part of this study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍNA, Martin. Pěstování ječmene jarního v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - ochrana rostlin a emise skleníkových plynů. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ykepm4 ykepm4/2
18. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2017
Bulanova, L.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.