PhDr. Arnošt Svoboda

Disertační práce

Vrcholový sport a autenticita: sportovní hvězdy mimo zájem médií

Top-level sport and authenticity: sport stars without media interest
Anotace:
Práce je zaměřena na problematiku konstrukce sportovních hvězd v prostředí vrcholového ale jen částečně medializovaného a profesionalizovaného sportu – bazénového plavání. Klade si otázku, zda hvězdy (známí a úspěšní sportovci) jsou přítomny i v tomto typu sportu, který často stojí mimo hlavní zájem sportovně-sociologických studií. Dále se zajímá o způsoby a dynamiku konstrukce těchto hvězd v pojetí …více
Abstract:
The objective of the thesis is the issue of sport stars construction in the scope of a top-level but only partially medialized and professionalized sport – swimming. It poses a question whether stars (well known and successful athletes) are present in this type of sport which often stands out of the mainstream interest of sports-sociological studies. It further investigates ways and dynamics of construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie

Práce na příbuzné téma