Bc. Martin Pavlík

Master's thesis

Vlivy okolí na přesnost terenních gamaspektrometrických měření.

The influence of surrroundigs on the accuracy od gamaspectromtric measurements
Abstract:
Gamaspektrometrie je nejčastěji používanou metodou při měření radioaktivity hornin. Jedním z přístrojů, detekující záření gama, je gamaspektrometr RS 230. V rámci této práce byl testován přístroj RS 230 v různých podmínkách, jako bylo například měření v geometrii 4π, vliv vzrůstající výšky měření, vliv nejbližšího geologického okolí atd. Součástí práce bylo i porovnání terénních měření, získaných tímto …more
Abstract:
Gamaspectrometry is the most using method for a measurement of the rock’s radioactivity. The gamaspectrometer RS 230 is one of a number of instruments that are able to detect the gamma rays. Within the frame of the present thesis, the RS 230 was tested in various conditions such as a measuring in the 4 π geometry, an influence of increasing high of the measurement, an influence of geologic vicinity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta