Theses 

Vlivy okolí na přesnost terenních gamaspektrometrických měření. – Bc. Martin Pavlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Pavlík

Diplomová práce

Vlivy okolí na přesnost terenních gamaspektrometrických měření.

The influence of surrroundigs on the accuracy od gamaspectromtric measurements

Anotace: Gamaspektrometrie je nejčastěji používanou metodou při měření radioaktivity hornin. Jedním z přístrojů, detekující záření gama, je gamaspektrometr RS 230. V rámci této práce byl testován přístroj RS 230 v různých podmínkách, jako bylo například měření v geometrii 4π, vliv vzrůstající výšky měření, vliv nejbližšího geologického okolí atd. Součástí práce bylo i porovnání terénních měření, získaných tímto gamaspektrometrem, s výsledky z měření laboratorního. Tato porovnání odhalila značné rozdíly ve výsledcích naměřených gamaspektrometrem RS 230 ve všech testovaných situacích. Tyto rozdíly jsou způsobeny zejména okolními vlivy či jinou geometrií měření než na jakou je přístroj cejchován.

Abstract: Gamaspectrometry is the most using method for a measurement of the rock’s radioactivity. The gamaspectrometer RS 230 is one of a number of instruments that are able to detect the gamma rays. Within the frame of the present thesis, the RS 230 was tested in various conditions such as a measuring in the 4 π geometry, an influence of increasing high of the measurement, an influence of geologic vicinity etc. The part of this thesis presents a comparison of the Field gamaspectrometry’s data obtained by the mentioned gamaspectrometer, with Laboratory gamaspectromety’s results. The comparison revealed important differences in the all tested situation’s results measured by the gamaspectrometer RS 230. These differences are particularly caused by the influence of surroundings or by the different measuring geometry of the instrument than its proper one.

Klíčová slova: Klíčová slova v českém jazyce, uran, thorium, gamaspektrometrie Klíčová slova v anglickém jazyce, uranium, gamaspektrometry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 17:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz