Bc. Vít ŠIMARA

Bakalářská práce

Chemický, jaderný a biologický terorismus jako hrozba světu \nl{}

Chemical, nuclear and biological terrorism like menace of the world
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit pracovní pomůcku pro managery v průmyslu komerční bezpečnosti. Chtěl bych se věnovat příznakům zasažení radiací a nejvýznamnějšími chemickými a biologickými látkami a způsobům jejich možné prevence a léčby. Dále by jsem se věnoval možným rizikům, která může terorismus představovat pro Českou republiku.
Abstract:
The aim of this thesis is to create aid for managers working in the field of comercial safety. I would like to deal with symptoms of radiation affliction and the most important chemical and biological materials and with ways of possible prevention and cure. I would also like to deal with possible risk of terrorism for the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2008
Identifikátor: 9539

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMARA, Vít. Chemický, jaderný a biologický terorismus jako hrozba světu \nl{}. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 09. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management