Bc. Andrea Březinová

Master's thesis

Význam komunikace pro úspěch e-shopu

The importance of communication for the success of e-shop
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá významem komunikace pro úspěch e-shopu. Úvodní část se věnuje rychle se měnícím trendům a novinkám online marketingové komunikace a její zpracování vychází z kompilace odborné literatury či odborných elektronických článků. Následně je představena firma CykloSeky, která se specializuje na prodej sortimentu pro cyklisty, a zároveň její internetový obchod, který je předmětem …more
Abstract:
This thesis focuses on communication as critical success factor for online shopping. The introduction chapter is dedicated to a fast changing trends and latest developments in digital marketing communication. The first chapter is based on the compilation of both the literature and digital articles. The next part introduces Company CykloSeky involved in the sale of cycling accessories and also its own …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní