Kateřina ULIČNÁ

Diplomová práce

Generační zlom (generace X a Y) v pomáhajících profesích

Generation gap (generation X and Y) in helping profession
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vnímání pracovních podmínek a dalších aspektů pracovníky v pomáhajících profesích, v organizacích veřejného i neziskového sektoru v porovnání napříč generacemi. Zároveň je tato práce výzvou pro organizace, které by měly počítat se změnou na pracovních trhu, a tím i se změnou v personálních strategiích a pracovních podmínek, které se budou muset přizpůsobit generaci …více
Abstract:
This work deals with the issue of the perception of working conditions and other aspects by workers in helping professions, in organizations in both the public and non-profit sector and comparisons across generations. This work is also a challenge for organizations that should expect a change in the labor market, and thus a change in personnel strategies and working conditions that will have to adapt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULIČNÁ, Kateřina. Generační zlom (generace X a Y) v pomáhajících profesích. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická