Ing. Lukáš Konečný, BA (Hons)

Diplomová práce

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic
Anotace:
Otázky týkající se optimální vlastnické struktury jsou v centru pozornosti akademiků zabývajících se corporate governance již déle než 80 let, nicméně doposud nebylo jednoznačně prokázáno, zda koncentrované vlastnictví zlepšuje, nebo naopak zhoršuje výkonnost podniku, či zda jsou tyto faktory vůbec systematicky provázané. V českém prostředí je kvůli nedostatku aktuálních studií tato problematika ještě …více
Abstract:
Although the matter of optimal ownership structure has been in the centre of corporate governance researchers for more than 80 years, academicians have not been able to provide conclusive answers to whether concentrated ownership improves or rather impairs corporate performance or whether these two factors are actually systematically related at all. The unfamiliarity with these issues is even more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta