Ing. Lukáš Konečný, BA (Hons)

Master's thesis

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic
Abstract:
Otázky týkající se optimální vlastnické struktury jsou v centru pozornosti akademiků zabývajících se corporate governance již déle než 80 let, nicméně doposud nebylo jednoznačně prokázáno, zda koncentrované vlastnictví zlepšuje, nebo naopak zhoršuje výkonnost podniku, či zda jsou tyto faktory vůbec systematicky provázané. V českém prostředí je kvůli nedostatku aktuálních studií tato problematika ještě …more
Abstract:
Although the matter of optimal ownership structure has been in the centre of corporate governance researchers for more than 80 years, academicians have not been able to provide conclusive answers to whether concentrated ownership improves or rather impairs corporate performance or whether these two factors are actually systematically related at all. The unfamiliarity with these issues is even more …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta