Jana LAFATOVÁ

Bachelor's thesis

Premonstráti v Českých zemích. Premonstrátský klášter v Teplé a Chotěšově. Přínos k vzdělanosti v západních Čechách.

The Premonsttratense Orden in the Czech Lands. The Premonstratense monasterium in the Tepla and Chotesov. Intelectual history in the West-Bohemia.
Abstract:
Stěžejním tématem a cílem této bakalářské práce je analyzovat činnost premonstrátského řádu a popsat jeho přínos ke vzdělanosti a kultuře na území západních Čech. Premonstráti tepelské kanonie se během své osmisetleté existence, mimo duchovní a hospodářské činnosti, významným způsobem podíleli na vzdělávání. Mimořádně se zasloužili o zřizování školských ústavů, značným přínosem byla jejich vědecko …more
Abstract:
The key focus of this thesis lies on a research of the activities of the Premonstratensians Order with the aim to analyse and describe their contributions to the culture and education in Western Bohemia. One of the key areas of focus for Premonstratensians was education. During the eight hundred years of their existence they contributed to the development of education in the area. Amongst other things …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LAFATOVÁ, Jana. Premonstráti v Českých zemích. Premonstrátský klášter v Teplé a Chotěšově. Přínos k vzdělanosti v západních Čechách.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/