Daniel Franec

Diplomová práce

Pokročilé využití dat z vyšetření video Head Impulse Test a VEMP

Advanced use of Data of Video Head Impulse Test and VEMP
Anotace:
Inovativní metody video Head Impulse Test (vHIT) a vestibulární evokované myogenní potenciály (VEMP) patří mezi nejpokročilejší diagnostické nástroje, zabývající se stavem rovnovážného aparátu. Jejich kombinací lze vyšetřit funkci vestibulárního nervu, jelikož umožňují detekovat deficit všech rovnovážných orgánů a vláken, které zajišťují jejich inervaci. V případě kooperace s vyšetřením kmenových evokovaných …více
Abstract:
The innovative metods video Head Impulse Test (vHIT) and vestibular evoked myogenic potentials (VEMP) belong among the most advanced diagnostic tools, dealing with the state of the balance system. Their combination can be examined for function of the vestibular nerve, since they allow to detect deficits of all balance organs and fibers, that ensure their innervation. In case of cooperation with auditory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jindřich Černohorský
  • Oponent: Jakub Šichnárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma