Bc. Nikola Horová

Diplomová práce

Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR

Root Causes Consequences of Debt Origin within EU and CR
Anotace:
První část diplomové práce vysvětluje problematiku veřejného dluhu, jeho rozdělení, pojetí, příčiny a důsledky. Dále je zde popsán veřejný rozpočet a také strukturální a cyklický deficit. Druhá část se zabývá sociálně tržním hospodářstvím, kde je využita deskriptivní analýza na konkurenceschopnost zemí EU s ostatními státy. Třetí část popisuje výdaje a výdajovou stránku státních rozpočtů, kde je využita …více
Abstract:
The first part explains the problems of public debt, its allocation, concepts, causes and consequences. Next is described the public budget and structural and cyclical deficit. The second part deals with the social market economy, where it is used descriptive analysis of the competitiveness of the EU with other states. The third part describes the expenditure and expenditure side of national budgets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.