Theses 

Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR – Bc. Nikola Horová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A

Bc. Nikola Horová

Diplomová práce

Hlavní příčiny a důsledky vzniku a narůstání veřejného dluhu v zemích EU a ČR

Root Causes Consequences of Debt Origin within EU and CR

Anotace: První část diplomové práce vysvětluje problematiku veřejného dluhu, jeho rozdělení, pojetí, příčiny a důsledky. Dále je zde popsán veřejný rozpočet a také strukturální a cyklický deficit. Druhá část se zabývá sociálně tržním hospodářstvím, kde je využita deskriptivní analýza na konkurenceschopnost zemí EU s ostatními státy. Třetí část popisuje výdaje a výdajovou stránku státních rozpočtů, kde je využita komparativní analýza na jednotlivé výdajové stránky zemí EU dělené podle jednotlivých funkcí, dále je zde srovnání vybraných zemí EU v oblasti výdajové stránky na výzkum a vývoj v porovnání s Japonskem, USA a Jižní Koreou a poslední část je zaměřena na východiska a návrhy na řešení problému.

Abstract: The first part explains the problems of public debt, its allocation, concepts, causes and consequences. Next is described the public budget and structural and cyclical deficit. The second part deals with the social market economy, where it is used descriptive analysis of the competitiveness of the EU with other states. The third part describes the expenditure and expenditure side of national budgets, where it is used comparative analysis on various aspects of the expenditure of EU countries divided by function, there is also a comparison of selected EU countries in the expenditure side of research and development, compared with Japan, the US and South Korea and the last part is focused on solutions and suggestions for solving the problem.

Klíčová slova: veřejný dluh, Evropská unie, sociálně tržní model, strukturální deficit, cyklický deficit, výdajová stránka, konkurenceschopnost public debt, the European Union, the social market model, the structural deficit, cyclical deficit, spending page, starting competitiveness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz