Ing. Michal Pejša, DiS.

Diplomová práce

Hlavní zásady soudobé regionální politiky Evropské unie

Main principles of contemporary European Union s Regional Policy
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je regionální politika, která představuje v současné době velmi aktuální téma. Cílem práce bylo postihnout v souvislostech hlavní zásady soudobé regionální politiky Evropské unie. Diplomová práce obsahuje souhrnný popis regionální politiky členského státu EU a regionální politiky, kterou uplatňuje Evropská unie. Dále je uvedena charakteristika soudobého pojetí evropské …více
Abstract:
The subject of the graduation theses is the regional policy, which address represents very actual theme in nowadays. The goal of the graduation theses was to afflict in connections the main principles of contemporary European Union’s regional policy. The graduation theses includes summary description of EU member state regional policy and regional policy applied by the European union. Further more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní